Start Buddha dating

Buddha dating

Hoy en día, este sitio sigue siendo un centro de peregrinación, en el que los vestigios arqueológicos vinculados al nacimiento de Buda y los comienzos del budismo constituyen uno de sus principales centros de interés.

De plaats ontwikkelt zich nu tot een boeddhistisch bedevaartcentrum, waar de archeologische overblijfselen verbonden met de geboorte van de Boeddha een prominente plaats innemen.

Lumbini behoort tot de meest heilige en kenmerkende plaatsen voor een van ’s werelds grootste religies.

Protection and management requirements The property site is protected by the Ancient Monument Preservation Act 1956.

The site management is carried out by the Lumbini Development Trust, an autonomous and non-profit making organization.

The property continues to express its Outstanding Universal Value through its archaeological remains.

The delicate balance must be maintained between conserving the archaeological vestiges of the property while providing for the pilgrims.

The remains of viharas, stupas and numerous layers of brick structures from the 3rd century BC to the present century at the site of the Maya Devi Temple are proof of Lumbini having been a centre of pilgrimage from early times.